V roce 2007 se Českou republikou prohnal orkán Kyrill a zničil skoro 3 milióny zdravých stromů. Společnost Datart se následně rozhodla odstartovat projekt „Datart sází les“, jehož cílem bylo přispět k revitalizaci poničených lesů. Během osazování vybraných poškozených lokalit došlo díky podpoře Datartu k zalesnění plochy větší než 3 hektary, což odpovídá rozloze zhruba pěti fotbalových hřišť. Všechny osázené plochy leží v oblasti Kvildy a na svazích vrchu Přílba a jsou přístupné z turistických cest nebo komunikací.

Datart tak potvrdil svou image společnosti známé odpovědným přístupem k životnímu prostředí, což v rámci své obchodní činnosti potvrzuje například ekologickou likvidací starých spotřebičů či umístěním sběrných míst na elektroodpad do všech svých prodejen.

Již tento týden, 11. března, bude zahájena nová etapa projektu „Datart sází les“, přičemž tentokrát již nepůjde pouze o samotné zalesňování poškozených lokalit. Připravují se také dílčí součásti projektu, jako je on-line sledování pohybu rysů, losů apod., čili telemetrie zvířat, nebo zoologický program pro zvířata (např. vlky, medvědy, lišky), pro která se chystají vlastní speciální domy. Podobný program již velmi úspěšně funguje na německé části právě parku Šumava.

Aktualizované informace o projektu „Datart sází les“ budou od 11. března k nalezení na stránkách www.LES.DATART.cz.