Spolupráce s NP a CHKO Šumava

Od února do května probíhala jednání s různými partnery s cílem vybrat to nejvhodnější místo, kde by vyrostl Datart les. Na konci května bylo rozhodnuto, že nejlepším místem pro realizaci našeho záměru je Národní park a CHKO Šumava, který byl i Kyrillem nejvíce poškozen. Zbývalo již jen dojednat podrobnosti.

V říjnu jsme se proto ve Vimperku setkali s marketingovým ředitelem správy parku, se kterým jsme se dohodli na detailech realizace tohoto projektu a předjednali možnosti další spolupráce. Šumava, jako největší chráněné území u nás, má více partnerů a finančních mecenášů a proto jsme společně hledali i jiné formy spolupráce do budoucna, než je nákup sazenic stromků. Jedním z témat na němž bychom mohli spolupracovat je tzv. bezzásahovost v 1. zóně Národního parku Šumava, což znamená, že se tam nic nesází ani netěží, spadané dřevo se nechává ležet a zetlít, je také minimum zásahů proti kůrovci (odstraněním kůry z kmenů) apod. Jakým způsobem by mohla v tomto směru vést naše spolupráce je otázkou pro další jednání.

Příprava na výsadbu Datart lesa

Z Vimperku naše další cesta vedla na územní pracoviště Borová Lada, kde nás čekalo setkání s místními odborníky, kteří nám vysvětlili celý proces pěstování a výsadby nového lesa. Osázení probíhá tak, že se osází přibližně 70 % vybrané plochy a ostatní plocha se ponechá přirozenému vývoji. Pokud je vyšší zmar (úbytek), výsadba se postupně doplňuje. Běžný zmar se pohybuje kolem 10 %. Výsadba je zde neschématická, to znamená, že se nesází do řádků, jak je znáte z běžných lesů, ale zkušení hajní vybírají vhodná stanoviště pro konkrétní dřevinu a pro co nejlepší zakořenění sazenic. Takže pro sazenice vybírají například stanoviště kolem pařezů, které jim zajišťují výživu a teplejší prostředí v zimě. K našemu projektu jsme se dozvěděli, že vysazovat se budou převážně sazenice jedle a buku, protože zastoupení právě těchto dřevin většinou v lesích chybí. Poměr vysazovaných jedlí a buků bude přibližně 60:40. V menší míře bude vysazován i javor klen.

Pro všechny lesy je dán minimální poměr jiných dřevin než je smrk. To proto, aby nedocházelo k novým výsadbám pouze smrkových lesů, které se lépe hodí ke komerčním účelům. Pro osázení každé plochy je předem určen předpoklad, kolik procent jakého porostu má daná plocha obsahovat a jakým druhem sazenice proběhne výsadba. V době naší návštěvy právě probíhalo schvalování plánu výsadby pro Šumavu na rok 2008.

Jedle a buky pro Datart les

Datart les bude tedy složen z jedlí a buků, jejichž sazenice byly vypěstovány v místních školkách. Ze školky se vyzvedávají a transportují přímo do lesa. Největší ztráty na vysazených stromcích jsou v prvních třech letech. Celých deset let je nutná ochrana před zvěří, například repelentem, pastou s křemičitým pískem nebo pletivem. Jednou za deset let také probíhá přímo v lesích detailní šetření porostu – něco jako inventura a průzkum dohromady. Je tedy jasné, že než Datart les vyroste, bude s ním ještě spousta práce.

Obhlídka míst pro výsadbu Datart lesa

Do terénu jsme se vydali vybaveni mapami s detailními zákresy ploch pro výsadbu Datart lesa.Výsadba sazenic, na něž Datart přispěl, bude realizována celkem na 5 plochách, které 19. ledna 2007 poničil orkán Kyrill. Je sympatické, že všechny plochy určené pro Datart les jsou přístupné přímo z komunikací nebo turistických cest. Leží v oblasti Kvildy a na svazích vrchu Přílba (1219 m). Na všechny plochy jsme se šli podívat a označili je souřadnicemi GPS.

Naše první zastávka byla před obcí Kvilda, u plochy označené číslem 43, na místě se souřadnicemi GPS 49°0´32.346“N, 13°35´35.567“E. Mnozí si pod pojmem „plocha“ představí zelenou louku. Realita je však jiná – ještě v době naší návštěvy tu byly citelně znát následky orkánu Kyrill. Ve značně příkrém svahu zůstaly vyvrácené kořeny stromů, polámané části kmenů a větví. Vůbec nezávidíme pracovníkům parku pohyb a práci v takovémhle terénu při vysazování nových sazenic.

Cestou přes Kvildu jsme se dostali pod vrch Hůrka (1158 m), kde se nachází plocha s označením 16 a GPS souřadnicemi 49°2´15.405“N, 13°34´59.166“E. I tato plocha je přímo u silnice, ale její terén je podstatně přístupnější.

Další naše zastávky byly postupně na plochách s označením čísly 8, 13 a 14. Všechny tyto plochy se nacházejí na svazích vrchu Přílba a jsou také přístupné částečně z komunikace nebo z větší části z lesních cest. Pokud je budete chtít navštívit během vašeho výletu, najdete je pomocí GPS navigace na těchto souřadnicích:

plocha č. 8:49°2´51.809“N13°37´29.286“E
plocha č. 13:49°2´20.639“N13°37´33.495“E
plocha č. 14:49°1´59.887“N13°36´58.801“E

Naše putování jsme zakončili návštěvou několika lesních školek, kde lesníci předpěstovávají sazenice pro výsadbu do lesa. A kdo ví, možná v budoucnu právě z těchto sazenic vyroste další kus Datart lesa.